logo-PURA

Služby

Poskytovanie služieb spoločnosťou PURA, spol. s r.o. je založené na individuálnom prístupe a požiadavkách klienta s dôrazom na jeho spokojnosť. Medzi základné princípy práce spoločnosti patrí hlavne dodržiavanie environmentálnych legislatívnych noriem a právnych predpisov a dôraz na životné prostredie.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí poskytnutie potrebného technického vybavenia, odvozu odpadu a následné zhodnotenie/zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou SR. Táto služba taktiež zahŕňa kompletné zabezpečenie odpadového hospodárstva pre podnikateľské subjekty.

Spoločnosť PURA, spol. s r.o. zabezpečuje prepravu odpadov na vozidlách, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné predpisy na prepravu odpadov po pozemných komunikáciách. Vodiči zabezpečujúci prepravu sú priebežne školení.

Odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu

likvidácia, odvoz odpadu

Táto služba zahŕňa odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie všetkých druhov odpadov (komunálneho, inertného, nebezpečného a biologického).

Táto služba zahŕňa odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie všetkých druhov odpadov (komunálneho, inertného, nebezpečného a biologického). Naša spoločnosť Vám zabezpečí poskytnutie potrebného technického vybavenia, odvozu odpadu a následné zhodnotenie/zneškodnenie v súlade s platnou legislatívu SR.... čítať viac

Legislatívny servis a poradenstvo

likvidácia, odvoz odpadu

Naša spoločnosť Vám zabezpečí poradenstvo v odpadovom hospodárstve a návrhom systémových riešení, vypracovanie programov odpadového hospodárstva a súhlasov na nakladanie.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí poradenstvo v odpadovom hospodárstve a návrhom systémových riešení, vypracovanie programov odpadového hospodárstva a súhlasov na nakladanie.Pravidelné mesačné alebo štvrťročné poradenstvo v zmysle legislatívy odpadového hospodárstva a súvisiacej legislatívy životného prostredia v SR a EÚ, ktoré zahŕňa sledovanie ... čítať viac

AZBEST - demontáž, odvoz a likvidácia

likvidácia, odvoz odpadu

Spoločnosť PURA spol. s.r.o. je vašim partnerom pre odstraňovanie azbestu. Či už sa jedná o exteriér alebo interiér.

Spoločnosť PURA spol. s.r.o. je vašim partnerom pre odstraňovanie azbestu. Či už sa jedná o exteriér alebo interiér.Zabezpečujeme komplet službu - od konzultácie a poradenstva, cez vypracovanie potrebných dokumentov a komunikovanie s príslušnými úradmi, až po samotnú likvidáciu azbestu tímom preškolených pracovníkov.... čítať viac

Sanačné a demolačné práce

likvidácia, odvoz odpadu

Naša spoločnosť Vám vie zabezpečiť aj realizáciu zemných a výkopových prác (úprava terénov, demolačné a sanačné práce).

Naša spoločnosť Vám vie zabezpečiť aj realizáciu zemných a výkopových prác (úprava terénov, demolačné a sanačné práce). Taktiež vieme zabezpečiť rekultiváciu skládok a ich zaväzenie zeminou.... čítať viac

Sanácie enviromentálnych záťaží

likvidácia, odvoz odpadu

Poskytujeme komplexný servis týkajúci sa sanácií enviromentálnych záťaží, odborné a technické kapacity na realizáciu aj náročných projektov sanácie, v zložitých geologických podmienkach.

Spoločnosť PURA spol. s.r.o. poskytuje komplexný servis týkajúci sa sanácií enviromentálnych záťaží, odborné a technické kapacity na realizáciu aj náročných projektov sanácie, v zložitých geologických podmienkach.Po realizácii sanácii  vykonávame aj posanačný prieskum na zistenie účinnosti.... čítať viac

Outsourcing odpadového hospodárstva

likvidácia, odvoz odpadu

Naša spoločnosť Vám ponúka v rámci svojich služieb i outsourcing odpadového hospodárstva. Preneste na nás všetky aktivity nesúvisiace s hlavnou činnosťou podniku.

Naša spoločnosť Vám ponúka v rámci svojich služieb i outsourcing odpadového hospodárstva. Preneste na nás všetky aktivity nesúvisiace s hlavnou činnosťou podniku. Outsourcing je forma externého obstarávania služieb, pričom je zmluvne stanovený predmet výkonu.... čítať viac