Stavebný odpad je triedený a drvený v mieste jeho vzniku alebo v mieste jeho spracovania a recyklovania.
Jeho triedením a spracovaním vznikajú využiteľné zložky vhodné na ďalšie využitie (betón, kovy, drevo, sklo, plast a pod.). 
Po vytriedení stavebného odpadu vzniká zvyšok, ktorý  je vhodný na ďalšie využitie ako technologický materiál.
Najväčšou položkou recyklácie stavebného odpadu sú materiály na báze betónu, ktoré sú drvené na rôzne frakcie podľa potreby ich využitia. 
Pri drvení je mechanicky vytriedené železo a obsah iných materiálov určených na ďalšie využitie (drevo a tehly). Drvením vzniká stavebný materiál, ktorého kvalita je porovnateľná s pôvodnou surovinou.

Služby

Kontakt

Top