Priestor starého a nepoužívaného kameňolomu, v ktorom sa vykonávala ťažba nerastných surovín je doplnený drobným stavebným odpadom a vybraným materiálom.
Následne je prekrytý zeminou, zatrávnený, zalesnený a tým je priestor nepoužívaného kameňolomu zrekultivovaný a začlenený do pôvodného reliéfu krajiny.

Služby

Kontakt

Top