V solidifikačnej linke je kontaminovaný, sypký, kašovitý alebo kvapalný organický odpad alebo odpad s ťažkými kovmi spracovaný na spevnený materiál. 
Týmto technologickým procesom vzniká stabilizovaný materiál, čím je zabezpečené znemožnenie výluhu kontaminovaných látok z odpadu do prostredia.
Takto spracovaný odpad je zaradený do príslušnej triedy a ukladaný na  príslušnej skládke.
V prípade vhodnosti je solidifikáciou upravený  výsledný produkt využitý na účely jeho ďalšieho zhodnotenia.

Služby

Kontakt

Top