Triedený zber využiteľných zložiek komunálnych odpadov je manažovaný podľa druhu prioritne priamo v domácnostiach, inštitúciách a komerčných subjektoch.

Tiež je však zabezpečovaný v obci či v meste (v stanoviskách zhromažďovania, triedenia a v zberných dvoroch) prostredníctvom farebne rozlíšených nádob, kontejnerov, PE vriec a mobilných klietok.

Tento triedený zber nie nebezpečných odpadov prebieha aj  prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov pre rôzne zložky komunálneho odpadu a iného tiež nie nebezpečného odpadu.  Úlohu zberu, zhromažďovania, úpravy a triedenia zložiek komunálneho a  objemového odpadu plnia  aj  riadené zberné dvory na území miest a obcí.

Vytriedený odpad a druhotné suroviny sú prepravované do stredísk ich úpravy a následne sú dotriedené  a spracované v drviacich lisovacích zariadeniach. Zlisovaním a drvením odpadu a druhotných surovín do balíkov sa zmenší objem odpadu, čo umožňuje jednoduchšiu manipuláciu s odpadom a následne aj jednoduchšiu expedíciu ku koncovým spracovateľom.

Služby

Kontakt

Top