Skládkový plyn je zachytávaný na vybratých skládkach odpadov, na ktoré boli ukladané biologicky rozložiteľné odpady – výlučne na skládke odpadov, kde sa vytvára biologický plyn v technicky spracovateľnom množstve.
 
Zachytený skládkový plyn je upravený a využitý na výrobu energie. V prípadoch, keď sa zachytený skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, sa ekologicky spáli..

Služby

Kontakt

Top