V systéme nakladania a spracovania odpadu zo zdravotníckych zariadení a veterínárnej starostlivosti je odpad zberaný, skladovaný a prepravovavý v špeciálnych nádobách, kontajneroch so špeciálnym režimom.

Následne je odpad spracovaný zariadením na spracovanie nebezpečného nemocničného odpadu a to drvením a sterilizáciou v jedinom procese na suchý, rozdrvený, roztrieštený, netoxický sterilný odpad vhodný na zneškodnenie ako nie nebezpečný odpad,  a to v mieste jeho vzniku pred prepravou do miesta jeho konečného zneškodnenia alebo je odpad prepravovaný v špeciálnych nádobách a kontajneroch do miesta jeho konečného spracovania pred zneškodnením. 

Tu je následne  odpad spracovaný drvením a sterilizáciou na suchý, rozdrvený, roztrieštený, netoxický sterilný odpad vhodný na zneškodnenie ako nie nebezpečný odpad.

Služby

Kontakt

Top